TỔ KHỐI LỚP 3-4, 4-5 TUỔI THỰC HIỆN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ khối lớp 3-4, 4-5 tuổi thực hiện các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn số 108/KH-MGPT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của trường MGPT.

Đảm bảo cho trẻ có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng cá nhân trẻ, đặc biệt những trẻ có khó khăn trong học tập.

Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên trong tổ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, các kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ thông qua việc dự giờ, trao đổi, chia sẻ khi dự giờ.

Giáo viên biết quan sát, thu nhận thông tin, biết phân tích các tình huống học tập, nhận ra việc học của trẻ trong các hoạt động. Biết hợp tác làm việc cùng nhau; không ngại phát biểu chia sẻ; không ngại dạy minh họa; biết lắng nghe.

Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường. Tạo môi trường làm việc, học tập dân chủ, thân thiện, cởi mở cho tất cả mọi người.

          Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Tổ chuyên môn tổ khối lớp 3-4, 4-5 tuổi đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn sau:

 

 

Hình ảnh hoạt động toán - lớp 4-5 tuổi (2)

 

                                                                     

Hình ảnh hoạt động thể dục - lớp 3-4 tuổi (1)         

  

Hình ảnh hoạt động kỹ năng sống và tạo hình của các lớp trong tổ 

 

 

Hình ảnh hoạt động thiết kế giáo án điện tử 

 

Qua các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, trẻ có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng cá nhân trẻ, đặc biệt những trẻ có khó khăn trong học tập. Tất cả giáo viên trong tổ nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo hơn trong việc áp dụng các phương pháp, các kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ thông qua việc dự giờ, trao đổi, chia sẻ khi dự giờ. Giáo viên biết quan sát, thu nhận thông tin, biết phân tích các tình huống học tập, nhận ra việc học của trẻ trong các hoạt động. Biết hợp tác làm việc cùng nhau; không ngại phát biểu chia sẻ; không ngại dạy minh họa; biết lắng nghe. Tạo môi trường làm việc, học tập dân chủ, thân thiện, cởi mở cho tất cả mọi người.

Tổ khối lớp 3-4, 4-5 tuổi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động sinh hoạt TCM và sẽ hoàn thiện các hoạt động tiếp theo hơn qua những góp ý của chuyên môn, Nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Tuyết Mai - TTCM Khối 3-4, 4-5 tuổi