Tổng kết năm học 2021 - 2022

 Sáng ngày 8/6/2022, hoà trong không khí vui tươi, sôi nổi của ngày cuối năm học, cô trò trường Mẫu giáo Phước Tiến hân hoan tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2021-2022.
 Năm học 2021-2022 là năm học thật đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19. Nhưng bằng ý chí vượt khó, trường Mẫu giáo Phước Tiến đã đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang