Thực hiện đề án 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục đào tạo. Trường Mẫu giáo Phước Tiến tổ chức Hội thi thiết kế giáo án powerpoint để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho giáo viên

Hội thi thực sự là sân chơi cho giáo viên tự mình trau đồi, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và biên soạn bài  giảng điện tử làm phong phú thêm phương pháp và bài dạy.

Hội thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid.

Tác giả: Ngọc Trang