Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Phước Tiến

Trà Co 2, Phước Tiến
mgphuoctien.bacai@ninhthuan.edu.vn