Trường Mẫu giáo Phước Tiến là trường mẫu giáo có về chất lượng đội ngũ, nhân sự hàng đầu bậc học mầm non  huyện miền núi Bác Ái . Với mục tiêu phát triển tốt nhất về nhân cách và kỹ năng sống của trẻ, Trường Mẫu giáo Phước Tiến xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Phước Tiến, các giáo viên phải đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm .

Nhà trường có đội ngũ CBQL-GV-NV đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường tuy nhiên chưa đủ về số lượng. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường MN và các quy định khác của địa phương; có năng lực tổ chức, quản lý và quản trị nhà trường. Hằng năm, CBQL và giáo viên đều được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN);  Đội ngũ CBQL-GV-NV trong trường Hằng năm đều được tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng với yêu cầu của GDMN nói chung và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường nói riêng. Đội ngũ CBQL-GV-NV luôn đoàn kết, nhất trí cao trong các hoạt động, không có đơn thư tố cáo vượt cấp. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với nhân dân và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng công tác bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong nhà trường. Nhiều năm qua năm qua nhà luôn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao