Trường Mẫu giáo Phước Tiến là trường mẫu giáo có về chất lượng đội ngũ, nhân sự hàng đầu bậc học mầm non  huyện miền núi Bác Ái . Với mục tiêu phát triển tốt nhất về nhân cách và kỹ năng sống của trẻ, Trường Mẫu giáo Phước Tiến xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Phước Tiến, các giáo viên phải đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm .

100% giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm trở lên.

100% giáo viênvà nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viênvà nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Đội ngũ giáo viên trrẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp