Trường mẫu giáo Phước Tiến có 06 điểm trường. Trong đó điểm trường chính đặt tại thôn Trà Co 2 và 05 điểm trường lẻ. Trường có cổng trường, biển trường, hàng rào và có sân chơi. Nhà trường có diện tích và các công trình đảm bảo yêu cầu về thiết kế theo qui định ĐLTMN, có đủ các phòng như: Văn phòng, phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, phòng y tế, phòng nhân viên, phòng nghệ thuật và có 13 phòng sinh hoạt chung cũng là phòng ngủ cho trẻ; các phòng làm việc có trang thiết bị phục vụ cho công tác, các phòng học có các thiết bị ĐDĐC theo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN do Bộ GDĐT ban hành; có bếp ăn xây dựng theo đúng quy định và có đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ nhà bếp. Trường có sân chơi, nhà để xe, khu vệ sinh, hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo theo quy định.