TRƯỜNG CHÚNG CHÁU LÀ TRƯỜNG MẦM NON

Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Thông tin chi tiết:
Trần Đại Hải
Họ và tên Trần Đại Hải
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng Tổ HC-VP
Trình độ Trung cấp y sỹ đa khoa
Thuộc về bộ phận Tổ văn phòng
Địa chỉ Thạch Hà 1, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại 0988761051
Email haitd.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Y tế học đường