• Trần Đại Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0988761051
  • Email:
   haitd.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Phạm Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng HC-VP
  • Điện thoại:
   0966985836
  • Email:
   thaopt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn