Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Thông tin chi tiết:
Pinăng Thị Sâm
Họ và tên Pinăng Thị Sâm
Ngày tháng năm sinh 08/12/1995
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Trung Cấp
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn khối 3 - 4, 4 - 5 tuổi
Địa chỉ Tà Lú 2, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận
Điện thoại 0328906230
Email sampt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Facebook