TRƯỜNG CHÚNG CHÁU LÀ TRƯỜNG MẦM NON

Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nga
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Ngày tháng năm sinh 15/06/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn khối 5 - 6 tuổi
Địa chỉ Khu phố 5, TT Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại 0948827597
Email ngant.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy