Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Xuân Trang
Họ và tên Huỳnh Thị Xuân Trang
Ngày tháng năm sinh 12/08/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn khối 5 - 6 tuổi
Địa chỉ Khu phố 2, TT Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại 0383604415
Email tranghtx.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Facebook