Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Xuân Trang
Giáo viên Huỳnh Thị Xuân Trang
Ngày tháng năm sinh 12/08/1988
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn khối 5 - 6 tuổi
Địa chỉ Khu phố 2, TT Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Điện thoại 0383604415
Email tranghtx.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy