• Nguyễn Thị Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0395367911
  • Email:
   huynt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Trịnh Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   02593504211
  • Email:
   lientt.c0ptien.ba@ninhthuan.edu.vn